Artikelen

10 tips om de samenwerking in de driehoek te bevorderen

10 tips om de samenwerking in de driehoek te bevorderen

Marc Bouwmeester

“Wij nodigen bewoners altijd uit om mee te doen aan activiteiten. Als een bewoner aangeeft geen zin te hebben om mee te gaan dan respecteren wij dat”, zegt een verzorgende. Als ik later met de familie van de bewoners spreek, geven zij aan dat ze het maar niks vinden dat hun naaste zoveel alleen op de eigen kamer zit. Wat de familie betreft mogen hun naasten best wat meer geprikkeld en uitgedaagd worden.

Als onderdeel van Waardigheid en trots zijn een aantal organisaties aan de slag gegaan met een pilottraject rondom het thema ‘Samenwerken in de driehoek’. De pilot liep van augustus 2017 tot januari 2018. Aan de pilot heeft deelgenomen de betrokkenen (medewerkers, familie en ouderen) van twee afdelingen van Zorggroep Groningen en van een nieuwe huiskamer van Westerholm Zorgcentrum in Haren. Deze pilot is door mij (Marc Bouwmeester) en Eline Roelofsen begeleid.

In deze blog vind je 10 tips om de samenwerking in de driehoek te bevorderen.

Lees blog "10 tips om de samenwerking in de driehoek te bevorderen"
De liefde roept in Chef's table

De liefde roept in Chef's table

Hannah Cuppen en Marc Bouwmeester

Het is niet alleen prachtig om naar te kijken, maar op een diepere laag word ik steeds geraakt. Alle elementen van een Liefdesroep worden glashelder zichtbaar. Stuk voor stuk zijn het pareltjes van voorbeelden van mensen die hun reis van de held leven en de roep van hun hart volgen. Niets is meer inspirerend dan mensen zo vol hun passie te zien leven. Dat bewijst iedere aflevering opnieuw. De liefde en toewijding waarmee door deze Chefs over eten wordt nagedacht, de wijze waarop nieuwe creaties ontstaan en de verrassende combinaties die worden gemaakt gaat ver buiten ieder kader en overtreft alle regels. Een sprekend voorbeeld hiervan is chef Virtiligo Martinez van restaurant Central in Lima. Martinez bouwt het menu op door gebruik te maken van ingrediënten vanuit alle regionen en hoogtes van Peru, van de oceaan tot de Andes. Hij wil hiermee zijn gasten alle ecosystemen van Peru laten ervaren.

Lees artikel
Hartcoherentie

Hartcoherentie

Marc Bouwmeester

Wij weten dat we met ons hoofd invloed kunnen uitoefenen op ons hart. Wat minder bekend is, is dat ons hart meer signalen naar onze hersenen stuurt in plaats van andersom!

Het Heartmath Instituut heeft het effect van hartritmepatronen over een langere tijdsperiode en het effect op het functioneren van onze hersenen onderzocht. Het blijkt dat als we gestrest zijn (of negatieve emoties hebben) dit gevolgen heeft voor het functioneren van onze hersenen, zoals beperkte mogelijkheden om helder te denken, herinneren, leren, redeneren en effectieve beslissingen te nemen. Dit verklaart waarom we soms zo impulsief kunnen reageren als we onder hevige stress staan.

Het goede nieuws is dat je je hart (eigenlijk eenvoudig) kunt trainen. Door bewust anders te gaan ademhalen, denken en voelen, kun je je hartritme beïnvloeden. Door je hart te trainen:

- Neemt je (emotionele) veerkracht toe
Veerkracht wil zeggen dat je gemakkelijker om kunt gaan met en herstellen van lastige situaties zoals teleurstelling, frustraties of zelfs verlies.
- Minder energie verlies
Vooral in het emotionele domein hebben we de neiging om energie te verspillen en onze reserves leeg te trekken. Hoe groter je veerkracht, hoe meer energie je beschikbaar hebt op de momenten dat je het nodig hebt.
- Hogere hersenfuncties beschikbaar
Bij een hoge hartcoherentie zijn je hogere hersenfuncties meer beschikbaar. Dit draagt bij aan betere beslissingen, meer creativiteit en dus betere prestaties.

Artikel Hartcoherentie

Gedragsverandering in organisaties

Marc Bouwmeester

Van alle verandertrajecten zijn gedragsveranderingen wel het meest weerbarstig. Het blijkt in de praktijk lastig om gedragsveranderingen in organisaties voor elkaar te krijgen en te bestendigen. Er wordt veel tijd en energie besteed maar lang niet altijd met het gewenste resultaat of het duurt veel langer dan gedacht.

Ik volg een opleiding aan de VU waarin ik word geschoold in de Organisational Behavior Management (OBM) methodiek. OBM is een praktische methodiek die kan zorgen voor structurele en blijvende gedragsverandering in organisaties. Deze wetenschappelijk bewezen aanpak voor organisatie verandering ontwikkeld aan de VU en er worden zeer goede resultaten mee gehaald.

In dit artikel ga ik kort in op twee soorten van gedragsbeïnvloeding: positieve en negatieve beloning.

 

Artikel gedragsverandering in organisaties
Ambitie is het vertrekpunt

Ambitie is het vertrekpunt

NRC Handelsblad

Berndt Kodder is directeur bij zuivelconcern FrieslandCampina Nederland en heeft een mooie kijk op leiderschap: inspirerend, eerlijk en down-to-earth: 

"Als leider heb je volgens mij twee opdrachten: inspireren en faciliteren. Ik wil weten wat mijn mensen drijft, wat ze energie geeft, waar ze op stuklopen. Zodat ze een team kunnen vormen en ieder vanuit zijn eigen positie het verschil kan maken."

De moeite waard om te lezen!

Artikel uit NRC Handelsblad

Organisatie coaching, wat is dat?

Marc Bouwmeester

In de maatschappij vinden ingrijpende verschuivingen plaats die grote consequenties hebben voor organisaties en voor mensen. Het vraagt veel van organisaties en van mensen om zich te verhouden tot deze nieuwe omstandigheden zonder dat duidelijk is hoe de toekomst eruit gaat zien.

Hoe kunnen leidinggevenden en medewerkers in organisaties ondersteund worden om vorm te geven aan deze nieuwe omstandigheden? Hoe komen leidinggevenden en medewerkers in beweging om zich anders met elkaar te verbinden en samen te werken om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan?

Mijn ervaring is dat mensen gaan bewegen als ze daar zelf de noodzaak van inzien en  er zelf voor kiezen. In mijn manier van werken leg ik de verantwoordelijkheid voor de verandering bij de medewerkers en leidinggevenden zelf, waarbij ondersteuning plaats vindt op basis van de behoefte van de betrokkenen.

In bijgaand artikel leg ik uit hoe ik als organisatiecoach organisaties en mensen begeleid in dit soort trajecten.

Artikel organisatie coaching
Optimaal gebruik maken van leegstaande kantoorpanden en woningen

Optimaal gebruik maken van leegstaande kantoorpanden en woningen

Edwin van der Zalm en Marc Bouwmeester

In Nederland staan veel kantoorpanden en woningen (tijdelijk) leeg. Dit biedt kansen voor mensen met acute woningnood of voor kwetsbare groepen. En leegstaande panden kunnen gebruikt worden voor activiteiten die samenhang en samenwerking in een buurt versterken, bijvoorbeeld door ruimtes beschikbaar te stellen voor buurtactiviteiten of startende bedrijfjes. Leegstand kan ook gebruikt worden als living labs voor energie- of duurzaamheidsprojecten.

Leegstand kan dus ingezet worden voor sociale doelen. Veel van het huidige leegstandsbeheer wordt uitgevoerd door bedrijven zonder sociale doelen. Om hier verandering in aan te brengen heb ik samen met Edwin van der Zalm het initiatief genomen tot het creëren van een sociale onderneming voor leegstandsbeheer. Opdrachtgevers als woningcorporaties of gemeenten kunnen een dergelijke onderneming inzetten om leegstaande kantoorpanden en woningen een maatschappelijke functie te geven.

In het onderstaande artikel wordt een schets gegeven van het huidige leegstandsbeheer in Nederland en wordt beschreven welke impact een sociale onderneming voor leegstandsbeheer zou kunnen hebben.

Artikel leegstandsbeheer
Hier zijn we allemaal de baas

Hier zijn we allemaal de baas

NRC Handelsblad

Semco-stijl Een kantoor waar iedereen even belangrijk is en je de secretaresse niet laat opdraven voor een kopietje. Het kan. Zelfs in de advocatuur, waar hiërarchie van oudsher een belangrijke rol speelt.

Als advocaat binnen een groot kantoor heb je vaak niet zoveel te zeggen. Behalve als je naam op de deur staat natuurlijk. Bij de meeste traditionele kantoren is de hiërarchie strikt, gebeurt de aansturing van bovenaf en ligt de focus op de omzet. Met een beetje geluk kun je je opwerken naar het aandeelhouderschap, dat je dan uitzit tot aan je pensioen....

Artikel uit NRC Handelsblad