Transformatie van het sociale domein

In de tweede helft van 2015 is er meer ruimte om de transformatie vorm te geven. In de transformatie ligt de nadruk op het daadwerkelijk realiseren van betere aansluiting op de samenleving en het stimuleren van de zelfredzaamheid van de burger (“help me het zelf te doen”).
Hoe kunnen leidinggevenden en medewerkers ondersteund worden om vorm te geven aan de transformatie?

Lees hoe ik invulling geef aan de rol van Transformatiecoach.

Vormgeven aan de transformatie
Wat doe ik als transformatiecoach?
Hoe werk ik als transformatiecoach?
Wat kan ik betekenen als transformatiecoach?
Wat levert het op?