Partners in verandering

Wij laten mensen en de organisatie groeien

Als organisatie wil je een groei of een transitie realiseren. Je zoekt antwoorden die de ontwikkeling van je organisatie versnellen.

Hierin werk ik samen met een selecte groep organisatiecoaches (zie samenwerkers). Wij zijn stevige gesprekspartners voor directie- en managementteams en we weten allemaal dat een organisatie alleen kan groeien als de mensen die erin werken groeien. Als organisatiecoaches ondersteunen wij teams en leidinggevenden om de gewenste groei te realiseren.

Met ons kun je sparren over mogelijke richtingen en oplossingen. Wij weten hoe je blokkades weg kunt nemen en ruimte creƫert voor vernieuwing. Je beseft dat de antwoorden in de organisatie liggen en je wilt ze helder krijgen. Wij zetten ze samen met je om in concrete keuzes en acties.

Wij zorgen voor inspiratie en een ander perspectief door verrassende ervaringen en ontmoetingen die mensen tot hun kern brengen. Zo komen mensen in beweging.

Wij verbinden in onze trajecten hoofd, lijf, hart en ziel. Wij gaan aan de slag met mensen die zichzelf willen ontwikkelen. Wij stimuleren de autonomie van mensen, brengen het potentieel tot leven door mensen opnieuw bij zichzelf thuis te laten komen, dromen en verlangens wakker te maken en oude belemmeringen op te ruimen.

Wij zorgen voor actie en experiment door het geleerde in de dagelijkse praktijk te laten toepassen. Het leren in organisaties vindt voor 70% plaats in het dagelijks werk, in alle organisatieonderdelen en op alle niveaus. We kijken met je mee in de dagelijkse praktijk, We geven terug wat we vanuit onze professionele achtergrond en ervaring zien en ervaren. We maken een verbinding tussen leren en praktijksituaties. Hier gebeurt het en hier stellen we zaken aan de orde.

Wij zorgen voor rust en reflectie. De pas op de plaats draagt bij aan het openen van mensen en de verbinding tussen mensen. We zorgen voor een leerklimaat dat zich kenmerkt door openheid en reflectie, en waar mensen tot hun kern kunnen komen.

Kern van de aanpak is dat ieder team of leidinggevende zijn eigen coach heeft die hem/haar ondersteunt om de gewenste verandering te realiseren.

Onze stijl van werken is mens- en resultaatgericht. Wij besteden aandacht aan het goed leren kennen van de mensen waar we mee werken. We dagen uit om in de spiegel te kijken, het eigen aandeel onder ogen te zien, uit de comfortzone te komen en andere stappen en keuzes te maken.