Next level dagen

Wil je als team, bedrijf of organisatie een volgende stap maken, maar is het lastig om daarvoor de rust en de ruimte te vinden? Dan neem ik je graag een paar dagen mee naar een rustige en inspirerende plek in de natuur. Daar hebben we de tijd en ruimte om op een diepere laag stil te staan bij wat er nu speelt en wat er nodig is om een volgende stap te zetten. Als dat helder is kunnen we met elkaar werken aan duidelijke doelen en plannen, de organisatie en de onderlinge samenwerking.

huisje.jpg

De Next Level dagen organiseer ik op inspirerende locaties. Dit zijn goed geoutilleerde plekken op een rustige plek in de natuur. De natuur geeft een mooie bedding om te vertragen en te verstillen. Vanuit deze rust worden de echte prioriteiten helder. De catering doen we zelf, zodat we niet gestoord worden door invloeden van buitenaf.

Het programma is altijd op maat gemaakt met voldoende afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Ik kom van tevoren langs om kennis te maken en goed te horen wat de vraag is. Afhankelijk van de vraag bepalen we gezamenlijk de duur van het programma. Vaak is dat twee dagen met één overnachting, maar als er veel moet gebeuren, dan adviseer ik drie dagen (met twee overnachtingen). Ook bepalen we gezamenlijk wie er deelnemen aan de dagen. Als het om een familiebedrijf gaat kan het helpend zijn om ook andere familieleden voor deze dagen uit te nodigen.

Het resultaat van deze dagen is altijd meer bewustwording én verbinding. Afhankelijk van wat we hebben gedaan worden de uitkomsten van deze dagen vastgelegd en uitgewerkt in meerjarenplannen, jaarplannen en actieplannen.

Marc heeft ons op gang geholpen om een nieuwe weg in te slaan en ons bedrijf te laten groeien. Daarbij heeft hij zich goed ingeleefd in onze familie en het familiebedrijf.
Erik van Dijk - Zoon en voorzitter MT