Aanbod

We kunnen problemen niet oplossen met hetzelfde niveau van denken dat die problemen gecreëerd heeft. We hebben een ander niveau van bewustzijn nodig.
Albert Einstein

Het vertrekpunt in mijn werk is om altijd te kijken naar de essentie of het potentieel van mensen en organisaties waar ik mee werk. Ik geloof erin dat mensen en organisaties meestal tot zoveel meer in staat zijn dan waar ze nu zijn. Dat is ook een belangrijke drijfveer in mijn eigen leven.

Een andere belangrijke bron in mijn werk is om te kijken naar dat wat er niet mag zijn. Vanuit mijn eigen ervaringsdeskundigheid en professionaliteit heet ik alles welkom. Vanuit dit warme welkom begeleid ik mensen om ook contact te maken met de delen die ze ongemakkelijk vinden en in eerste instantie liever niet onder ogen komen. Waar de weerstand het grootst is, ligt de grootste mogelijkheid voor groei. Als we bereid zijn om dieperliggende problemen onder ogen te komen en daaruit onze lessen te leren, groeien we in bewustzijn en zijn we in staat om nieuwe oplossingen te vinden.