Organisatiecoaching

 • Loop je in je team of organisatie regelmatig tegen hetzelfde vraagstuk aan?
 • Is er in jouw team of organisatie veel aandacht voor randverschijnselen? Wordt de focus afgeleid van wat er werkelijk te doen is of waar het over moet gaan?
 • Is er in jouw team of organisatie een gespannen sfeer of wordt er juist overdreven vrolijk gedaan?

TEAM OF organisatie als levend organisme

Ik zie een team of organisatie als een levend organisme, die intrinsiek de drang heeft om te leven en zich te ontwikkelen tot zijn volle potentie. Op weg naar volle wasdom komt een organisatie zijn eigen problemen, uitdagingen of vraagstukken tegen. In deze vraagstukken ligt de mogelijkheid voor groei. Als we de vraagstukken echt onder ogen zien, deze erkennen en onze les eruit leren, ontstaat een nieuw bewustzijn en kunnen we op basis daarvan anders gaan handelen.

Verbinding-polsen.jpeg

Zolang we het vraagstuk niet echt aankijken en op de vertrouwde voet proberen door te gaan, ontstaat er onrust in het systeem. Gelukkig blijft een levend organisme altijd streven naar heelheid en zal het ons er steeds weer aan herinneren dat we nog iets aan te kijken hebben. In onszelf vinden we het soms ook lastig om ongemakkelijke dingen aan te kijken. Zo zijn we als mensen geprogrammeerd om ons vooral te richten op de prettige ervaringen. We hebben allerlei goede vermijdingsstrategiën of overlevingsstrategiën om onprettige ervaringen of gevoelens te vermijden door bijvoorbeeld hard te gaan werken of veel te sporten, onszelf te isoleren van anderen of onze frustratie op anderen af te reageren.

Dat gaat in een team of organisatie niet anders. Net als bij mensen probeert een team of organisatie vaak om de werkelijke vraagstukken heen te organiseren of wordt er een poging gedaan om vraagstukken te tackelen met een oplossing op hetzelfde niveau als waarop het vraagstuk is ontstaan. Bijvoorbeeld als er grote achterstanden zijn in het werk, worden extra mensen ingezet. Bij hoog ziekteverzuim worden de touwtjes extra aangetrokken. Dit meer van hetzelfde kan soms (even) resultaat opleveren, soms kan het effect ook averechts zijn. Ze adresseren niet de dieperliggende oorzaken die er onder liggen, bijvoorbeeld een gebrek aan vertrouwen, te weinig verbinding, te weinig ruimte of autonomie.
Ook een team of organisatie moet vaak een aantal keren tegen dezelfde problemen aanlopen, voordat het bereid is om de dieperliggende oorzaak echt onder ogen te komen en de consequenties daarvan te nemen.

Er komt rust in het systeem als vraagstukken worden gezien en erkend en alles er mag zijn. Van daaruit komen andere oplossingen en ontstaat er weer ruimte voor verdere ontwikkeling.

Hoe kan ik helpen?

Als organisatiecoach kan ik jouw team of organisatie ondersteunen:

 • Bij het ophalen van de essentie en eigenheid van jullie team of organisatie en het begeleiden bij de manifestatie daarvan in de dagelijkse praktijk.
 • Bij het herstellen van de vitaliteit van een team of organisatie door met elkaar te zoeken naar wat er nodig is om het team weer te laten stromen en vanuit de essentie te laten werken. Het kan dan helpend zijn om dieperliggende oorzaken op te sporen bij vraagstukken die jouw team of organisatie belemmert om verder te groeien.

Werkwijze

Als organisatiecoach is mijn uitgangspunt de vraag van de betrokkenen. Ik onderzoek samen met medewerkers en leidinggevenden wat ze nodig hebben om een stap verder te komen. Ik draag daarbij niet direct oplossingen aan, maar maak onderliggende patronen en gewoontes in de organisatie zichtbaar en bespreekbaar. Ik richt me op de belemmeringen en de verlangens die betrokkenen in het hier en nu ervaren om daadwerkelijk een verandering te bewerkstelligen en stimuleer leidinggevenden en medewerkers om zelf de regie te pakken, waardoor ze vertrouwen krijgen en nieuwe mogelijkheden gaan zien.

Als organisatiecoach maak ik gebruik van veel verschillende manieren van werken. Om er een paar te noemen:

 • Opstellingen
  We kijken naar de verschillende elementen die onderdeel zijn van een vraagstuk en stellen die letterlijk in de ruimte op. We kijken daarbij naar de onderlinge verhoudingen tussen deze elementen. Het opstellen kan met dingen maar mensen kunnen ook worden opgesteld. Wonderlijk genoeg zijn mensen dan een hele zuivere informatiebron over wat er op die plek en in verhouding tot andere elementen van het vraagstuk speelt.
 • Systeemtheorie
  Aanpak die concrete handvatten en instrumenten geeft voor het inzichtelijk maken van complexe oorzaak- en gevolgpatronen
 • Huis van de toekomst
  Metafoor en aanpak waarmee de missie/visie vanuit de essentie van een team of organisatie stap voor stap verder wordt ingevuld.

VOORBEELD

Een stafafdeling van een organisatie in de zorg ervaart werkdruk. Ze nemen telkens te veel hooi op hun vork, waardoor maar een deel van de voorgenomen plannen wordt gerealiseerd. De oplossing werd gezocht in het beter plannen van de werkzaamheden.
Er was echter een dieperliggende oorzaak van de problemen. De stafafdeling vond dat ze naar de afdelingen van het primaire proces pas recht van spreken hadden als ze “de basis op orde” hadden. Daar waren ze al drie jaar mee bezig. Van de primaire afdelingen kregen ze regelmatig voor de voeten geworpen dat er nog van alles mankeerde aan die basis. De stafafdeling kreeg regelmatig de zwarte piet toe geworpen. Door dieper met elkaar te kijken werd duidelijk dat de stafafdeling een ongelijkwaardige positie had ingenomen t.o.v. de primaire afdelingen. Vanuit deze onderpositie was het onmogelijk om het goed te doen. Door nogmaals te kijken naar “de basis” bleek die inmiddels behoorlijk goed op orde en kwam het bewustzijn dat deze onderpositie geen recht deed aan hun eigen afdeling. Door weer een gelijkwaardige positie in te nemen ontstond er een ander perspectief en heeft dat ook geleid tot een geheel andere invulling van de jaarplannen.

Lees hier artikel over organisatiecoaching.