Boeken

De fundamenten.jpeg

De fundamenten

Ramsey Nasr

Hoe komen we uit deze crisis? Dat is de vraag die Ramsey Nasr, bekend van onder andere Toneelgroep Amsterdam en de televisieserie Oogappels, zichzelf stelt. De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Stap voor stap bevraagt hij onze gehele westerse manier van leven.

Er is natuurlijk al veel geschreven over de coronacrisis en over de klimaatcrisis, maar Ramsey Nasr heeft de situatie waarin we ons bevinden op een zeer treffende en persoonlijke manier opgeschreven. Het is een hartekreet om het anders te gaan doen en tevens een hoopvol geluid voor ons land en wereld in crisis.

De fontein.jpeg

De fontien

Els van Steijn

Aan de hand van de fontein als metafoor van je familiesysteem krijg je praktische handvatten om hardnekkige patronen in je gedrag te doorbreken. Je krijgt meer rust en grip op je leven.

Floortje Dessing zegt over dit boek: 'Ik ben geïntrigeerd door de theorie van de fontein: de inzichten helpen me om als mens te blijven groeien.'

Door de fontein (Aan de hand van de fontein als metafoor voor het familiesysteem) leer je wat jouw eigen, unieke plek is. Op die plek ontvang je de stroming die essentieel is voor hoe je leven verloopt. Veel mensen staan onbewust niet op de juiste plek, waardoor ze op allerlei vlakken problemen kunnen ervaren. Dit boek geeft je praktische tips waardoor je stevig op jouw plek kunt staan.

Je bent als mens veel meer verbonden met je familiesysteem dan je kunt bevroeden; de onlosmakelijke verbinding met al je familieleden. Net als de natuur kent dat systeem onzichtbare wetmatigheden en principes waarvan je je vaak niet bewust bent, maar die grote invloed op je leven uitoefenen. Het patroon dat je in de familiefontein laat zien, herhaalt zich bijna altijd op andere vlakken in je leven, zowel in je relatie of eigen gezin als in je verdere privé en werkleven.

De theorie van de fontein legt in heldere taal uit wat jouw plek is. Vaak sta je niet op je eigen plek. Hoe herken je dat en welke consequenties horen daarbij? Voel je je snel schuldig, neem je structureel te veel verantwoordelijkheid op je en geef je meer dan je ontvangt? Heb je moeizame relaties, ben je erg kritisch op jezelf en anderen, heb je bewijsdrang of zie je dat je kinderen je patronen ook al overnemen? Met behulp van dit boek ben je zelf in staat om een mogelijke diagnose te stellen waarom bepaalde zaken in je leven niet zo lopen zoals je zou willen. Vervolgens wordt op praktische wijze toegelicht hoe je op jouw plek in de fontein komt en welke stappen je daartoe kunt nemen.

Als je leert om op de juiste plek te staan in de fontein, vind je rust en laat je het jezelf goed gaan. Je laat los wat van de ander is en ziet onder ogen wat van jou is. Hiermee stel je grenzen, blijf je in verbinding en neem je verantwoordelijkheid voor jouw leven. Je leert ja te zeggen tegen al het goede en het minder goede wat er is, waarbij je je eigen primaire gevoelens gaat ervaren. Je zult merken dat je toegang krijgt tot een positieve spiraal waardoor de relatie met jezelf en je omgeving verbetert.

Polyvagaal.jpg

De polyvagaal theorie

Deb Dana

Je kunt het autonome zenuwstelsel beschouwen als een persoonlijk beveiligingssysteem. Het zorgt ervoor dat we kunnen overleven op het momenten van gevaar en dat we kunnen opbloeien in tijden van veiligheid. Als we ons veilig voelen dan kan alles in ons zich ontspannen. Er is expansie. Onze hersenfuncties doen het goed, ons ‘hart’ is open en we staan ‘aan’. Het is een stand waarin we makkelijk in verbinding met de ander komen en in flow, groei en ontwikkeling ervaren. 

Ons autonome zenuwstelsel bepaalt hoe we omgaan met spanning en stress en regelt dit ‘vanzelf’. We hoeven er geen bewuste actie op te nemen. Als de spanning zo toeneemt dat we het niet meer normaal kunnen reguleren, dan komen we in de vecht-vlucht modus. Dan ontstaat er contractie. Het lichaam maakt zich klaar om te vechten of vluchten. Ons bewustzijn vernauwt zich. Hierdoor zijn we bijvoorbeeld niet goed in staat om te zien wat ons aandeel is. Het is verstandig om in deze fase geen grote beslissingen te nemen, want ons cognitieve brein en ons empathische brein staan uit.

Als de stress nog verder oploopt, dan schakelen we nog verder door naar de bevries-stand. We zijn er wel maar we staan als het ware ‘vanbinnen uit’. Dit uit zich bijvoorbeeld in wegdromen, niet voelen, nergens zin in hebben. 

Door negatieve ervaringen uit het verleden kan het zijn dat onze overlevingsrespons te snel wordt geactiveerd, waardoor we terug gaan naar een overlevingstand van vechten-vluchten of bevriezen.

Voor het opbloeien is precies het tegenovergestelde nodig, het afremmen van de overlevingsrespons. 

In dit boek worden praktische oefeningen en tips gegeven hoe je de overlevingsrespons in jezelf kunt herkennen. Door als het ware vriendschap te sluiten met je autonome zenuwstelsel, maakt het het mogelijk om gedrag van jezelf en van anderen beter te gaan begrijpen en vaardigheden te leren om het zenuwstelsel op een nieuwe manier vorm te geven.

Boek Donut economie.jpg

Donut Economie

Kate Raworth

Meer dan 70 jaar is de economische wetenschap gefixeerd geweest op het bruto nationaal product (BNP) als belangrijkste indicator van vooruitgang. Deze fixatie is gebruikt als rechtvaardiging voor de extreme ongelijkheid in inkomen en vermogen en ongekende aantasting van het milieu.

Het is voor mij altijd weer onthutsend om de cijfers onder ogen te komen: Eén op de negen mensen in de wereld heeft nog altijd niet genoeg te eten en één op de 11 mensen heeft niet de beschikking over schoondrinkwater. Een op de vier mensen moet rondkomen met minder dan 3 dollar per dag.

Met de toename van de sterke economische groei is er sinds 1950 een sterk toegenomen aantasting van het milieu, variërend van de toename van broeikasgassen in de atmosfeer tot de verzuring van oceanen en een afname van de biodiversiteit. Sinds 1970 is het aantal soorten zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en vissen gehalveerd.

In haar boek Donut Economie tekent Raworth een alternatief en innovatief model, de donut, waarmee in de behoefte van iedereen kan worden voorzien zonder dat dit ten koste gaat van onze planeet. Economische ontwikkeling zou vooral gericht moeten zijn op het bevorderen van de rijkdom van het menselijk leven in plaats van de rijkdom van de economie waarin mensen leven.

Holacracy.jpg

Holacracy

Brian Robertson

 • Wil je als organisatie snel kunnen inspelen op veranderingen?
 • Wil jij minder lang vergaderen, minder afstemmen en sneller resultaten boeken?
 • Wil je meer uit je organisatie halen? Heeft de organisatie meer potentie dan er nu uitkomt?
 • Wil je dat innovatieve ideeën niet langer verzanden in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel?
 • Wil je dat je mensen meer verantwoordelijkheid nemen?

Brian Robertson ontwikkelde een methode die een organisatie wendbaarder en slagvaardiger maakt: Holacracy. Holacracy legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid daar waar ze horen: op de werkvloer. Deze aanpak is uitermate actiegericht en problemen worden snel en transparant opgelost.
Niet de hiërarchie, maar de rollen zijn leidend. Holacracy verbetert de flow en geeft werknemers een gevoel van empowerment en betrokkenheid. Innovatieve ideeën of oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel. Brian Robertson vertelt in dit boek over organisaties die al succesvol met Holacracy werken, zoals Zappos, en geeft een helder stappenplan om met deze revolutionaire manier van werken te beginnen.

Bestel het boek hier

Deep_Democracy_klein.jpg

Deep Democracy

Jitske Cramer

Het boek Deep democracy is een manier om te kijken naar groepsprocessen (in organisaties) en om te kijken wat er speelt in de onderstroom en in de bovenstroom. Het boek is geschreven door Jistke Cramer. Zij is cultureel antropoloog en zij kijkt naar organisaties door de bril hoe mensen culturen vormen en hoe culturen mensen vormen.

Iedereen snapt het belang van oprecht met elkaar praten en oprecht naar elkaar luisteren in groepen. Jitske Cramer beschrijft in haar boek hoe belangrijk het is dat mensen hun diverse invalshoeken met elkaar delen en wat gezegd moet worden, ook daadwerkelijk gezegd wordt. Alles wat stem krijgt komt in het groepsbewuste (bovenstroom) en kan actief worden meegenomen in het werk en bij het nemen van besluiten. Zij geeft in haar boek praktische handvaten hoe de stem van de minderheid kan worden meegenomen, hoe tegenstellingen overwonnen kunnen worden en hoe het meest creatieve proces ontstaat als er ook afwijkende meningen mogen zijn. Als dat gebeurt ontstaat een diep democratisch proces.

Jitske Cramer beschrijft ook wat er gebeurd als niet alle meningen en invalshoeken met elkaar worden gedeeld. Dan gaan deze ondergronds (groepsonbewuste) als onbenut potentieel. Dit kan zich ook ontwikkelen als onzichtbare kracht die zorgt voor een gevaarlijke onderstroom wat uiteindelijk kan leiden tot sabotagegedrag. Jitske Cramer geeft praktische handvaten voor leidinggevenden en begeleiders hoe te werken met de onderstroom.

AI_werkboek.jpg

Handboek Appreciative Inquiry

Robert Masselink, Joep C. de Jong

De methodiek van Appreciative Inquiry (AI) biedt een vernieuwende aanpak voor organisatie–verandering en groei. Karakteristiek voor de AI zienswijze is dat op een bevestigde, waarderende manier naar de wereld wordt gekeken, op zoek naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar problemen en onmogelijkheden. Het is een zienswijze en een methode om mensen actief te laten deelnemen aan het samen onderzoeken van praktijksituaties en verandermogelijkheden.

Dit boek geeft een duidelijk beeld wat AI inhoudt en hoe het je kan helpen bij het co-creëren van duurzame veranderingen. Het is rijk gevuld met case studies, verhalen, instrumenten en praktische suggesties.

Het_waarderend_werkboek.jpg

Het waarderend werkboek, Appreciative Inquiry in de praktijk

Robbert Masselink, Jelmer IJbema

Dit boek staat vol met praktische werkvormen die toegepast kunnen worden in de verschillende fasen bij het waarderend onderzoeken.

The_Power_of_Full_Engagement.png

The Power of Full Engagement

Jom Loehr en Tony Schwarz

Manage your energy not your time.
Dit boek is gebaseerd op het principe dat we niet onze tijd moeten managen, maar onze energie. Het aantal uren in een dag staan vast, daar kunnen we weinig aan veranderen. Maar we kunnen zelf verantwoordelijkheid nemen voor de kwantiteit en kwaliteit van onze energie.

Een belangrijke basis voor onze gezondheid, geluk en prestaties zijn het resultaat van het bewust beheer van onze vier domeinen: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Ieder domein is even belangrijk en de domeinen beïnvloeden elkaar diepgaand.

Kun_je_een_rups_leren_vliegen.jpg

Kun je een rups leren vliegen?

Jan Bommerez

Het boek “Kun je een rups leren vliegen?” is een inspiratie boek en gaat over het verschil tussen verandering en transformatie.  Jan Bommerez gebruikt hiervoor de metafoor van de rups en de vlinder: Twee rupsen zitten op een blad en een vlinder vliegt voorbij.  Zegt de ene rups tegen de ander: “mij krijgen ze nooit in vliegtuig.”

De rups heeft geen idee van zijn eigen potentieel. Wij als mensen ook niet, we benutten misschien maar 1% van ons potentieel. Toch voelen we iets van die andere 99%. We proeven iets van de ingeboren grootsheid in onszelf.

Jan schrijft inspirerend over transformatie, over het bevrijden van potentieel en dus over meer jezelf worden. Over de bereidheid om alle valse zelfbeelden van jezelf op te geven en geen rollen meer speelt uit eigenbelang of angst. Dat je gedreven wordt door innerlijke principes en visie in plaats van door uiterlijke factoren (straf en beloning). De vlinder is bevrijd van de ketenen van het maatschappelijk conformisme.

Deze transformatie is een meerdimensionaal, organisch proces dat op geen enkele manier in rechtlijnige oorzaak-gevolgformules te vatten is. Transformatie gebeurt spontaan, als daarvoor de juiste voedingsbodem is. Zoals ook de eikel een eik wordt.

Reinventing_organizations.jpg

Reinventing organizations

Fredreric Laloux

Een inspirerend boek van Frederic Laloux over andere vormen van organiseren waarin mensen zichzelf kunnen zijn en hun volle potentieel kunnen benutten, de creativiteit wordt gestimuleerd, de productiviteit wordt verhoogd en uiteindelijk ook betere resultaten worden bereikt.

Cyaan organiseren is in korte tijd een begrip geworden. Praktijkvoorbeelden van succesvolle cyane organisaties tonen aan dat we organisaties op een heel nieuwe manier kunnen vormgeven. Het boek inspireert organisaties die méér betekenis en bezieling willen brengen in hun organisatie. Het biedt praktische handvatten voor hedendaagse vormen van organiseren, leiden en mens-zijn.

Reinventing Organizations raakt een groot publiek wereldwijd, maar niet iedereen heeft de tijd voor het lezen van een 400 pagina’s dik managementboek. Deze ‘kleine Laloux’ biedt de oplossing: je vindt er de basisprincipes van het boek terug, extra toegankelijk en verduidelijkt door de vele illustraties. Zo krijg je snel een goed beeld van deze baanbrekende managementfilosofie.

LIefdesbang.jpg

Liefdesbang

Hannah Cuppen

Het boek 'Liefdesbang' van Hannah Cuppen gaat over de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst in liefdesrelaties. Waarom mensen met verbindingsangst juist mensen met verlatingsangst aantrekken (en andersom) wordt in dit boek duidelijk.

In de ontmoeting tussen liefdespartners wordt veel wakker geroepen. We nemen allemaal onze eigen geschiedenis mee en juist in de liefde zijn we het meest kwetsbaar. Oude pijn wordt in de liefde opgeroepen en als je niet oppast, val je makkelijk terug in oude patronen. Een liefdesrelatie kan juist een plek zijn om jezelf te openen, waardoor heling plaats kan vinden.

Hannah Cuppen beschrijft  helder en grondig onderbouwd met voorbeelden uit haar eigen leven en van andere mensen, hoe deze dans van afstoten en aantrekken verloopt en wat de ontstaansgeschiedenis hiervan is. Vaak ligt een moeder-zoon of vader-dochter verstrikking hieraan ten grondslag.

Dit toegankelijke boek is de moeite waard om te lezen voor iedereen die  concrete stappen wil zetten richting meer zelfliefde, verbinding, intimiteit en vrijheid.

Systemisch_Transitie_Management_2.jpg

Systemisch Transitie Management

Maaike Thiecke en Bianca van der Zeeuw

Een eerlijk en puur boek over veranderen in organisaties. Geen juichende verhalen dat veranderen vooral leuk is, maar een boek dat stil staat bij wat veranderen in mensen en systemen los maakt. En dat je invloed kunt uitoefenen op de psychologische verandering die mensen door maken. Voor een succesvolle transitie is niet noodzakelijk om alle ruimte te geven aan emoties. Wel moet je weten wanneer en hoe je emoties kunt kalmeren en op een ander moment juist de emoties wat kunt alarmeren.

Zo is het in het begin van een verandertraject nodig dat mensen wat gealarmeerd worden en pijn in hun buik krijgen. De mensen gaan voelen dat het echt gaat gebeuren, de verandering is onontkoombaar, er is geen weg terug.

In een volgende fase gaan mensen beseffen dat elke verandering zijn prijs heeft, er moet altijd een offer worden gebracht. Veranderen wordt makkelijker als je erkent dat het zeer doet. Erken het verlies, erken vooral de betekenis van dat verlies en maak het niet groter of kleiner dan het is. Het verzachten van de pijn door bijvoorbeeld te doen alsof het allemaal reuze meevalt of de voordelen opwegen tegen de nadelen, maakt het veranderen moeilijker. Mensen worden krachtiger als ze hun eigen lot dragen. Hoe goed bedoeld, sommige hulp maakt mensen juist zwakker dan krachtiger.

Mensen zijn gewoontedieren. Mensen en systemen zijn gericht op het in stand houden van de status quo. Bij verandering reageert elk systeem dan ook op dezelfde manier: zo snel mogelijk terug naar de uitgangssituatie. Wanneer je begrijpt hoe systemen werken, dan kun je niet alleen voorspellen hoe een organisatie in elke fase de verandering ongedaan zal proberen te maken, maar kun je ook interveniëren op hardnekkige patronen.

Dit boekt spreekt mij aan, omdat een drietal stromingen die ik veel in mijn werk gebruik, samenkomen in dit boek:

 • Bovenstroom en onderstroom
  De bovenstroom gaat over de structuren, de werkprocessen, de rollen van de organisatie. De onderstroom gaat over het psychologische deel van de organisatie waarin cultuur, dynamieken, ingesleten gedragspatronen en emoties een rol spelen. Beide stromen verdienen aandacht in een verandering.
 • Systeemdenken van Jaap Schaveling en anderen
  Het systeemdenken maakt duidelijk waardoor patronen in stand gehouden worden en hoe ze wél aangepakt kunnen worden
 • Systeemtheorie van Hellinger
  Vanuit systeemtheoretisch perspectief is niet-functioneel gedrag van mensen vaak een signaal van verstoorde systemische wetten. Het helpt je als veranderaar te begrijpen welke dynamiek er op een diepere laag gaande is en hoe je daarop kunt interveniëren.

Een mooi boek voor iedereen die veranderingen in organisaties wil doorgronden en tools in handen wil krijgen om deze veranderingen te beïnvloeden.

Mindfulness.jpg

Over mindfulness, hoe je evenwichtig leiderschap kunt stimuleren

Manfred Kets de Vries

Mindfulness is de titel van het boek. Het begrip wordt alleen in de inleiding aangestipt, maar is wel de rode draad in het boek. Mindfulness is erop gericht dat we ons bewust worden van onze gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Kets de Vries maakt in het eerste deel van zijn boek inzichtelijk wat er “onder de oppervlakte” gebeurt binnen organisaties en geeft voorbeelden van niet functioneel leiderschap. Hij beschrijft hoe essentieel het is voor een effectieve leider dat hij het belang en de betekenis van “onder de oppervlakte” inziet. Dat hij weet heeft van persoonlijke patronen, complexe menselijke relaties en de rol van teams, groepsdynamiek en organisatieprocessen.

Vooral het hoofdstuk over hechting spreekt mij aan. Hechting gaat over de mate van nabijheid die je van andere mensen kan verdragen en hoe afhankelijk we zijn van anderen voor emotionele bevrediging. Deze hechtingspatronen worden al op jonge leeftijd gevormd. Kets de Vries legt uit dat een organisatie alleen goed kan functioneren als er voldoende nabijheid is en dat leiders zich bewust moeten zijn van deze hechtingspatronen.

In het tweede deel gaat over leiderschapscoaching. Een coach kan een leider begeleiden op een reis naar persoonlijke transformatie zodat een leider zichzelf opnieuw kan uitvinden. Wat mij aanspreekt is dat Kets de Vries beschrijft dat een goed en effectieve coach, zelf de reis naar binnen gemaakt moet hebben om mindful te zijn.

De_kabbalist.jpg

De kabbalist

Geert Kimpen

Door dit boek te lezen kom je veel te weten over de kabbala, de mystieke, esoterische kant van het Jodendom. Zo leer je over de Shechina, de vrouwelijke kant van God en over Lilith, het symbool van zinnelijke begeerte en seksuele verleiding en later verworden tot godin van het kwaad.

Het boek vertelt het levensverhaal van Chaim, een jonge kabbalist uit de zestiende eeuw. Hij heeft een grote taak in het leven om de kabbala op papier te zetten en toegankelijk te maken voor een groot publiek. Hij leeft voor zijn roeping, maar ontmoet op zijn weg ook Lilith.

Deze innerlijke tweestrijd is mooi verwoord in onderstaande citaat:

Hij wist dat alle wensen slechts één doel hadden: vervuld worden. De mens is een onvervulde wens. Verlangens zijn de brandstof waarop alles leeft en groeit. Het krachtigste verlangen is seksuele begeerte. Een verlangen dat alle anderen verlangens uitdooft wanneer het geen spirituele binding heeft. Wie geen wensen heeft, dooft uit als een imploderende ster.  ..  Maar één onbaatzuchtige gedachte heeft het vermogen in zich om de wereld te veranderen. Liefde is een enorme kracht die alles en iedereen kan veranderen.

book_02.jpg

Bezieling en kwaliteit in organisaties

Daniel Ofman

Het boek van Daniel Ofman was een van de eerste management boeken die mij echt inspireerde en graag grijp ik er op terug. Ofman was een van de eersten die de integraliteit in management en het managen van veranderingsprocessen heeft geïntroduceerd: met koppeling tussen de betekenis van de lange-termijn visie en de pragmatische dagelijkse handelingen, de kernkwadranten, de ik-wij-zij-het kant van projecten. Het bijzondere aan dit boek is dat Ofman zijn modellen steeds weet te verrijken met mooie spirituele inzichten.

book_04.jpg

Door de bomen het bos zien

Jan Bommerez

Jan Bommerez schrijft over transformaties en dat je deze niet kunt leiden. Voor hem is transformatie een zelf organiserend proces. Leiders kunnen alleen maar een context bewerkstelligen waarin transformatie spontaan kan plaatsvinden.

Dat sluit aan bij mijn visie en wie is als mens ben. In vrijheid functioneren wij het beste en wij creëren graag ruimte voor anderen om hun eigen ontwikkeling vorm te geven.

Dit boek is een eye-opener omdat Bommerez laat zien hoe vaak we nog vast zitten in oude denkpatronen en hij geeft door middel van praktische voorbeelden (vaak uit de natuurwetenschappen) aan hoe we anders kunnen kijken en betekenis kunnen geven aan de dingen die om ons heen gebeuren, waardoor een andere vorm van organiseren en samenleven mogelijk is.

book_05.jpg

Systeemdenken

Jaap Schaveling, Bill Bryan, Michael Goodman

Als het even niet lekker loopt, kennen velen van ons de neiging om er nog een schepje bovenop te doen en nog wat harder te gaan werken. Dit meer van hetzelfde kan soms (even) wat resultaat opleveren, soms kan het effect ook averechts zijn.

Dit boek geeft concrete handvatten en instrumenten voor het inzichtelijk maken van complexe oorzaak- en gevolgpatronen. In onze opdrachten gebruik ik deze instrumenten om met onze opdrachtgevers complexe situaties te bespreken. Dat geeft herkenning van patronen en inzicht in wat er echt aan de hand is. Hierdoor kan ik samen met mijn opdrachtgevers werken aan fundamentele oplossingen.

book_01.jpg

De bestemming van het systeem

Piet Weisfelt

Piet Weisfelt schrijft in dit boek over de ontwikkeling van gezondheid en ziekte in organisaties (systemen). Weisfelt heeft een heldere visie op gezonde (en zelfs synergetische organisaties) en ook op ongezonde organisaties.

Hij beschrijft welke factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van een gezond of een ongezond systeem. Door Weisfelt worden drie typen ongezonde organisaties helder neergezet. Het geeft in mijn werk een manier van kijken naar organisaties. Waar ze staan in hun ontwikkeling, wat centrale thematiek is en wat ik kan toevoegen om hen te helpen bij de volgende stap.

book_07.jpg

De creatiespiraal - Natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid

Marinus Knoope

Marinus Knoope beschrijft met de creatiespiraal hoe uit het (ogenschijnlijke) niets, iets kan ontstaan. De spiraal is een kringloop en beschrijft de weg van wens naar werkelijkheid. Het mooie van het boekje is dat Knoope vanuit zijn natuurkundige achtergrond zijn verhaal logisch en begrijpelijk in een model heeft weergegeven en tevens laat zien dat elke stap in de kringloop een andere intentie, betekenis en energie kent, zoals ook de vier seizoenen, een periode van naar binnen en een periode van naar buiten gericht zijn.

In mijn werk begin ik het liefst helemaal vooraan, als mijn opdrachtgever wel een wens heeft om ergens heen te gaan, maar nog niet altijd weet hoe hij of zij dat voor elkaar moet krijgen. Elke volgende stap in het veranderingsproces vraagt iets anders van de opdrachtgever en van mij als begeleider.

Terugkeer_van_de_koning.jpg

De terugkeer van de koning

Ton van der Kroon

Prachtig boek voor mannen over liefde, lust en leiderschap. In dit inspirerende boek vertelt Ton van der Kroon zijn visie op de man aan de hand van een aantal oude initiatiemythen, verhalen die op een symbolische wijze vertellen over de fasen die mannen in hun leven doormaken.

Het boek heeft mij geïnspireerd om weer meer mijn werkelijke plek in te nemen en om niet alleen vanuit zijn hoofd en buik, maar weer vanuit zijn hart te leven.

book_03.jpg

Good to Great

Jim Collins

Jim Collins heeft het eens andersom gedaan. In plaats van een theorie te ontwikkelen en daarbij bewijs te zoeken, heeft hij onderzocht wat langdurig succesvolle bedrijven succesvol maakt. Dat hij tot 9 factoren komt in plaats van 10, maakt zijn empirische zoektocht overtuigender. Zijn bevindingen zijn verrassend en vervolgens ook wel weer logisch, zoals: goede leiders kiezen eerst hun team en maken pas dan de strategie in plaats van andersom. Of: de echt goede leiders stellen zich dienstbaar op aan de onderneming in plaats van zich op het schild te laten hijsen.

Verdraaide_organisaties.jpg

Verdraaide organisaties

Wouter Hart

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec felis risus, dignissim ut nibh eget, tempor sodales libero. Curabitur dolor justo, lacinia at sodales eget, porttitor eu arcu. Vivamus sed hendrerit augue. Nunc sed tempus erat, vitae tincidunt quam. Nulla ut tempus tortor. Donec ut dolor laoreet, varius libero ac, pretium nunc. Vivamus a quam consectetur, cursus quam a, ullamcorper ante. Etiam tincidunt orci sed sapien auctor, ut tristique massa pulvinar. Aliquam id tellus augue.